fbpx

Duivenissen

Inlogformulier

Google+

Ik "had" een droom (mei 2019)

Kerstmis 2017 verscheen er in deze blog een bijdrage onder de titel "I have a dream"... En inderdaad toen droomden we nog met zijn allen dat - betrouwend en voortgaand op alle mooie verkiezingsbeloften - de KBDB een veel betere periode zou tegemoet gaan. Mag ik even de bloemlezing van positieve elementen herhalen die ik toen citeerde uit de vele verkiezingsbeloften? "Eerlijk - onbaatzuchtig - aantrekkelijke duivensport - voorbeeldfunctie - jeugdwerkingen - respect voor alle disciplines - integriteit - onomkoopbaar - betrouwbaar - met open geest - transparantie - inspraak - correcte toepassing van reglementen - gelijke kansen - opnieuw een aangename hobby - minder vluchten, minder versnippering - criteria verkiesbaarheid herzien - goedkoper - ingrijpende veranderingen - gelijke winstkansen in kampioenschappen - afslanking - éénvormigheid - onafhankelijk lossingscomité met  een weerman - controlegummi volledig afschaffen - digitaliseren van hoklijsten, entingslijsten, ringenbestelling, eigendomsbewijzen, eigendomstransferten enz. - externe onafhankelijke bedrijfsrevisor - herwaardering van autonome geschillencommissie - eerlijk en kritisch evalueren van nieuwigheden of wijzigingen - bruggen bouwen - behouden wat goed is - weg met eigenbelang, het algemeen belang primeert..." enz.
Hebt u er al veel van gemerkt? Ik in elk geval niet. En het zette mij aan om eens een diepgaande bespiegeling te maken over wat er zoal fout gaat met onze hedendaagse demokratische structuren, ook die van de KBDB...

De Westerse beschaving zou niet zijn wat ze is zonder de Eeuw van de Verlichting en de daarop volgende Franse revolutie. De Verlichting was een filosofische stroming, ontstaan in het Frankrijk van de 18de eeuw, die de superioriteit van de menselijke rede voorop stelde en zich zodoende verzette tegen elke vorm van irrationaliteit of onredelijkheid: (bij)geloof, pseudowetenschap, fanatisme, tirannie, ongelijkheid.

Lees meer: Ik "had" een droom

I have a dream (dec. 2017)

Ik wil niet oneerbiedig zijn ten overstaan van Martin Luther King Jr die deze legendarische woorden sprak in het kader van zijn geweldloze strijd voor de "gedroomde" gelijkheid tussen blanken en Afro-Amerikanen. Maar ik heb ook een droom en die wil ik met jullie delen...

Noot: toen mijn droom reeds op papier (lees: op de computer) stond, barstte de hele schandaalsfeer los rond de meer dan vermoedelijke verkiezingsfraude... Ik moet eerlijk zeggen, dat mijn droom toen al wat uiteenspatte, maar leest u toch maar verder. We blijven dromen maar dan liefst met bestuursleden die correct en democratisch werden verkozen.

Interregnum

De KBDB en met haar de Belgische duivenliefhebbers bevinden zich sinds de recente verkiezingen in een overgangsperiode... een overgang tussen 6 jaar beleid van de huidige ploeg en de installatie van een nieuw bestuur. En geef toe: zowat iedereen kijkt een beetje uit naar een diepgaande koerswijziging binnen de KBDB.

Lees meer: I have a dream (dec. 2017)

De Kleine Prins

"De Kleine Prins"... het zou de naam van een duif kunnen zijn, hoewel je die met het oog op buitenlandse belangstelling dan beter "The Little Prince" zou noemen. Maar het gaat nu eens niet over duiven, of misschien juist wel...

De Kleine Prins waar wij het hier over hebben is de gekende sprookjesfiguur uit het gelijknamige boek van Antoine de Saint-Exupéry.

Lees meer: De Kleine Prins

Vrede op aarde... aan alle mensen van goede wil
Kerstmis 2015

Vind jij dit ook een nogal selectieve - of moet ik zeggen discriminerende - wens van vrede? Zelf heb ik daar in het verleden nooit zo bij stil gestaan. Wat wensen we dan aan de mensen die niet van goede wil zijn... of zijn die er niet?

 

Symbool van de vrede

De duif is het symbool van de vrede...

Lees meer: Vrede op aarde... (dec. 2015)

Hits